تردید ایران ترکیه همکاری آمریکا عربستان

تردید: ایران ترکیه همکاری آمریکا عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی شورای همکاری خلیج فارس

گت بلاگز بازار خودرو تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹۶.۲ درصد زیاد کردن یافت.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹۶.۲ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل با زیاد کردن ۱۱۱.۱ درصدی همراه بوده و از ۱۸ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نیز ۵۰ درصد زیاد کردن یافته و از چهار دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به شش دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز صعودی بوده و با زیاد کردن ۲۶۴.۵ درصدی از ۳۱ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۱۳ دستگاه زیاد کردن یافت.

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹۶.۲ درصد زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | محصول | اتوبوس | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs