تردید ایران ترکیه همکاری آمریکا عربستان

تردید: ایران ترکیه همکاری آمریکا عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی شورای همکاری خلیج فارس

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد

آمریکا نیز منافع امنیتی ای در جلوگیری از زیاد کردن درگیری ها و شروع یک درگیری منطقه ای تازه دارد. اگر رویکرد آمریکا بر همین روال تفرقه افکنانه باقی بماند واشنگت

استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد

روایت نیوزویک از «گل به خودی» عربستان: استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد نزدیک می شود

عبارات مهم : ایران

آمریکا نیز منافع امنیتی ای در جلوگیری از زیاد کردن درگیری ها و شروع یک درگیری منطقه ای تازه دارد. اگر رویکرد آمریکا بر همین روال تفرقه افکنانه باقی بماند واشنگتن به زودی شاهد فرسایش توانایی هایش در اعمال نفوذ خواهد بود.

نیوزویک نوشت: یک ماه از تصمیم عربستان سعودی جهت محاصره قطر و شدت یافتن تنش ها در خلیج فارس گذشته است.

استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد

به گزارش انتخاب؛ بازیگران منطقه ای نظیر پایتخت کشور عزیزمان ایران و انکارا نیز دراین درگیری ذی نفعند و به طور فعالانه اقداماتی را جهت شکل دادن به راه هایی که منافع آنها را بیش از سایر مسیرها تامین میکند شروع کرده اند.

این ها همگی تنها به دائمی شدن این شکاف و پیچیده تر شدن مذاکراتی نظیر رابطه کشور عزیزمان ایران وترکیه جهت حل بحران در پی فهرست درخواست های سعودی خواهد انجامید.

آمریکا نیز منافع امنیتی ای در جلوگیری از زیاد کردن درگیری ها و شروع یک درگیری منطقه ای تازه دارد. اگر رویکرد آمریکا بر همین روال تفرقه افکنانه باقی بماند واشنگت

آمریکا نیز منافع امنیتی ای در جلوگیری از زیاد کردن درگیری ها و شروع یک درگیری منطقه ای تازه دارد. اگر رویکرد آمریکا بر همین روال تفرقه افکنانه باقی بماند واشنگتن به زودی شاهد فرسایش توانایی هایش در اعمال نفوذ خواهد بود.

ایران در حالی که خواستار حل و فصل دیپلماتیک است با کمک به قطر و بازکردن خطوط هوایی و مسیر های دریایی و آبی و همچنین کمک های غذایی به این کشور روابطش را با قطر اصلاح بخشیبده هست. فطر تنها شریک تجاری کشور عزیزمان ایران در شورای همکاری خلیج فارس نیست. امارات همچنان بزرگترین شریک کشور عزیزمان ایران در منطقه است.

با این حال حمایت کشور عزیزمان ایران از دوحه در حین محاصره زیاد به دلایل سیاسی بوده تا اقتصادی. قطر اخیر صد ها هزار تن مواد غذایی به طور روزانه از کشور عزیزمان ایران دریافت کرده هست. سران دو کشور در تماس تلفی بر تقویت روابط دو جانبه تاکید کرده اند.

استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد

از نظر ریاض این تحولات قابل آینده نگری بود ولی همجنان نامطلوب هست. از طرفی قطع رابطه با کشور عزیزمان ایران نخستین بند درخواست 13 ماده ای عربستان از قطر جهت آخر دادن به محاصره هست. درخواستی که قطر آن را رد کرده است.

استراتژی سعودی ها گل به خودی است آیا که ادامه این بحران قطر را روز به روز و بیش از پیش به سمت کشور عزیزمان ایران سوق خواهد داد.

آمریکا نیز منافع امنیتی ای در جلوگیری از زیاد کردن درگیری ها و شروع یک درگیری منطقه ای تازه دارد. اگر رویکرد آمریکا بر همین روال تفرقه افکنانه باقی بماند واشنگت

گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که نیروهای کشور عزیزمان ایران از امیر قطر حفاظت میکند. کشور عزیزمان ایران نیروی دریایی اش را در اطراف تنگه هرمز بسیج کرده و در رزمایش مشترکی که با چین داشته و همین مساله بازهای جنگی ای را در آبهای نزدیک به عربستان کلید زده است.

علی رغم اینکه دو کشور در سوریه مواضع متفاوتی دارند کشور عزیزمان ایران این شکاف را به فرصتی استراتژیک جهت حمایت از حامیان خود در منطقه میداند.

استراتژی سعودی ها اشتباه از آب درآمد، قطر روز به روز به کشور عزیزمان ایران زیاد

در حالی که کشور عزیزمان ایران شکاف به وجود آمده را یک وقت میداند این اوضاع از نظر ترکیه ترساندن هست. روابط ترکیه و قطر اخیرا در نظم جدیدمنطقه بعد از بهار عربی تحولاتی داشته است و ترکیه خود را یک قطب کلیدی در حمایت از گروه های اسلام گرا یی میداند که از نظر کشورهای خلیج یک ترساندن است.

اردوغان وحزب اسلامی عدالت و توسعه در قطر به دنبال یک متحد قدرمتند بودند که در ویژن منطقه ای آنها شریک است.

مانند کشور عزیزمان ایران ترکیه به سرعت کمک هایش را روانه قطر کرد .

در یک ژست نمادین استقرار نیروهای ترکیه در قطر به سرعت زیاد کردن یافت و از هشتاد و هشت به 100نیرو رسید. بنابراین بستن پایگاه ترکیه در قطر و توقف کمک های نطامی ترکیه به قطر نیز در لیست تقاضاهای عربستان از قطر گنجانده شد.

از سوی دیگر قطر گفته شرابط در منطقه همکاری های دفاعی با ترکیه را دیکته کرده و این همکاری باید زیاد شود. با شدت یافتن تنش ها با عربستان اردوغان لیست درخواست ها را یک رویکرد خیلی زشت جهت مداخله در توافق نظامی این کشور باقطر خواند.

پاسخ ترکیه به بحران اخیر مدیریت اتحاد است و خبر اردوغان صریح بود: آنکارا زیر بار حرف های عربستان نمی رود.

رویکرد عربستان در قبال بحران پرهزینه هست. این کشور اقدام پرخاشگرانه ای را شروع کرده که به مشکل قابل برگشت است . عربستان و متحدانش منطق پشت این سیاست ها را درک میکنند ولی کشور عزیزمان ایران و ترکیه نیز این درک را دارند.

معلوم نیست آیا عربستان حجم حمایت های کشور عزیزمان ایران و ترکیه از قطر را آینده نگری میکرده یا امیدوار بوده که لیست درخواست هایش به جایی برسد. اگر این درگیری ادامه یابد احتمالا آمریکا باید دلواپس بازیگران منطقه ای که در نشست 5 جولای شرکت خواهند کرد باشد.

ایران مزایای این شکاف را به خاص بعد از سیگنالهای ترامپ به پایتخت کشور عزیزمان ایران در سفرش به ریاض به خوبی می داند. ترکیه به طور فزاینده ای با آمریکا به علت حضور این کشور در شمال سوریه اختلاف نظر پیدا کرده و در عین حال سیاست هایش با کشور عزیزمان ایران در خصوص قطر همپوشانی دارد و برایرسیدن به یم توافق مطلوب جهت حل و فصل درگیری های سوریه نیز با کشور عزیزمان ایران به توافقاتی دست پیدا کرده هست. همه این سناریوها جهت آمریکا و منافع این کشور خطرناک است.

بازیگری که در این میان مغفول مانده آمریکاست. علی رغم نیاز جدی آمریکا بهوحدت کشورهای خلیج فارس این کشور نشان داده هیچ موضع دیپلماتیک منسجمی ندارد . واشنگتن به عربستان نیاز دارد تا کشور عزیزمان ایران و پایگاه العدیب در قطر را در تعادل نگه دارد .

تصمیم باب کورکر رییس کمیته روابط خارجی سنا جهت جلوگیری از فروش سلاح به کشورهای شورای همکاری قبل از حل و فصل اوضاع امنیتی متطقه منطقی است ولی هیچ نشانه ای از تحت فشار قرار گرفتن عربستان به چشم نمی خورد.

شورای همکاری خلیج فارس همان طور که آمریکا متوجه است آسیب پذیر شده است ما واشنگتن همچنان بر عنصرهای مختلفی دراین شورا نفوذ دارد و میتواند به وسیله آنها پایتخت کشور عزیزمان ایران و انکارا را از بین ببرد.

اگر آمریکا اقدامی جهت حل بحران بین این متحدان منطقه ای نکند به سرعت در اوضاع مقابله با دشمن های خارجی اش قرار خواهد گرفت.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | همکاری | آمریکا | عربستان | سعودی ها | عربستان | عربستان سعودی | شورای همکاری خلیج فارس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs